Formpassade rör – PVC

Kontakta oss för mer info

Renovering av självfallsledningar med  Formpassade rör – PVC är ett kostnadseffektivt sätt att återskapa funktionen hos ditt ledningsnät. Den nya ledningen har samma hållfasthet och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som flödeskapaciteten bibehålls.

Metodbeskrivning

Vid tillverkningen omformas det runda PVC-röret till en speciell U-formad profil. Detta reducerar rördiametern så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av en vinsch.

Innan det formpassade röret förs in i den befintliga ledningen, rengörs foderröret. För att garantera erforderlig rengöringsgrad videoinspekteras ledningen under och efter rengöringsprocessen. När väl det formpassade PVC röret kommit på plats, återfås den ursprungliga runda formen genom ånga och tryck. Tillskillnad mot PE-baserade formpassade rör, är formpassade rör PVC förvärmt i en mobil värmeanläggning. Detta får till effekt att omformningsprocessen bara tar en bråkdel av tiden. I ett sista steg ansluts servisledningar och brunnar. Antingen görs anslutningen genom uppfräsning eller där så önskas en foderbaserad anslutningsprofil (hattprofiler).

Med Formpassade rör- PVC kan du nu få en helt schaktfri renovering av självfallsledningar med formpassade rör.

Fördelar

  • Samma statiska bärkraft och livslängd som ett helt nytt rör
  • Fritt ifrån blystabilisatorer och negativt listade ftalater
  • Schaktfri och snabb installations- och anslutningsprocess
  • Standardrördelar kan anslutas till Formpassade rör PVC
  • Kan installeras i böjar upp till 45º
  • Formpassade rör PVC bibehåller ursprunglig kapacitet i ledningen
  • Kvalitetssäkrat genom ISO 11296-3
  • Styrenfritt samt återvinningsbart

Teknisk data

Material:PVC
Applikationer:Självfallsledningar
Dimensioner:Ø 150 mm – Ø 400 mm
Ringstyvhet:SN 4 – SN 8 (Självfallsledningar)
Dela denna sida:

Vad tycker våra beställare?

Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning.

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten

Att låta Svatek installera formpassade rör är både smart, enkelt och kostnadseffektivt.

Kjell Björk, Falköpings kommun

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info    Bildgalleri