Relining – schaktfri ledningsrenovering för bostadsrättsföreningar

Kontakta oss för mer info

Förläng livslängden på dina rör med relining

Vi är experter på ledningsrenovering – relining med schaktfria metoder och har hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige att renovera sina ledningsnät på ett kostnadseffektivt sätt för sina medlemmar. Genom att renovera rören inifrån så får du lika bra kvalitet som helt nya rör, men du slipper allt arbete det innebär att gräva upp dem. Vid relining utförs det mesta av arbetet under marken vilket minimerar störningarna i omgivningen.

Renovera dina ledningar i god tid

Äldre och trasiga ledningar kan orsaka stora problem som översvämningar och läckage. Därför är det viktigt att renovera dina rör i god tid. För självfallsrör erbjuder vi besiktning så du får en tydlig lägesrapportrapport som kan användas i din bostadsrättsförenings underhållsplan.

Fördelar med relining och schaktfria metoder:

  • Minimal störning: Den största fördelen med schaktfria metoder är att du slipper gräva upp ett stort område och minimerar därför påverkan för det boende i föreningen.
  • Ekonomi: Relining är mycket kostnadseffektiv och med samma livslängd som ett nytt rör vilket gör det till en god investering för din bostadsrätttsförening.
  • Miljö: Relining är skonsamt för miljön och därför en optimal metod i tät bebyggelse där du vill minimera påverkan.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt bostadsrättsföreningar runt om i Sverige att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs vidare

Mer info    Bildgalleri