Ledningsinspektion

Kontakta oss för mer info

Vi filmar dina rör från insidan

För att få en överblick över statusen på ett ledningsnät rekommenderar vi en grundlig ledningsinspektion som görs genom att insidan av rören filmas med en kamera. Vi på Svatek erbjuder den senaste utrustningen för att uppfylla kraven på en väl utförd och dokumenterad inspektion enligt gällande branschregler. Inspektionen resulterar i en omfattande dokumentation som sedan kan användas som grund för beslut kring underhållsplaner m.m.

En ledningsinspektion kan utföras bland annat för att: 

  • lokalisera orsaker till återkommande stopp
  • se om ledningen är sliten eller skadad och på så sätt förebygga risken för översvämningar 
  • skapa en underhållsplan för ett specifikt område, en anläggning eller bostadsrättsförening
  • kontrollera ledningarnas skick inför en relining
  • besiktning av nylagda ledningar

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsinspektioner och ledningsförnyelse med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att inspektera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info