Relining – schaktfri ledningsrenovering för kommuner

Kontakta oss för mer info

Förläng livslängden på dina ledningsnät

Vi är experter på ledningsrenovering – relining med schaktfria metoder och har hjälpt kommuner över hela Sverige att renovera sina ledningsnät på ett både skonsamt och kostnadseffektivt sätt. Genom att renovera rören inifrån så får du lika bra kvalitet som helt nya rör, men till en bråkdel av priset och det omfattande arbete det innebär att gräva upp dem. Vid relining utförs istället det mesta av arbetet under marken vilket minimerar störningarna i omgivningen, exempelvis känsliga våtmarker, vägnät, järnvägar och annan infrastruktur.

Renovera dina ledningar i god tid

Äldre och trasiga ledningar kan orsaka stora problem som översvämningar och läckage. Därför är det viktigt att renovera dina rör i god istället för att lappa och laga. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom ledningsförnyelse och underhåll så att dina ledningsnät kan serva dina invånare på ett säkert och optimalt sätt. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Fördelar med relining och schaktfria metoder:

  • Minimal störning: Den största fördelen med schaktfria metoder är att du slipper gräva upp ett stort område och minimerar därför påverkan på vägar, järnvägar och annan infrastruktur.
  • Ekonomi: Relining är mycket kostnadseffektiv och erbjuder samma livslängd som ett nytt rör vilket gör det till en god investering.
  • Miljö: Relining är skonsamt för miljön och en optimal metod både i känslig natur, som vid åar och våtmarker, och i städer med tät bebyggelse där du vill minimera påverkan.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledninsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommuner runt om i Sverige att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Vi har ett mångårigt samarbete, vilket ju är ett bevis på vår uppskattning. Det är alltid snabba beslutsvägar, pålitliga leveranser och ett flexibelt arbetssätt. Vi är mycket nöjda.

Anders Lindh, Nacka Kommun

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Läs vidare

Mer info    Bildgalleri