Schaktfri ledningsrenovering i över 25 år

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en partner som inte bara utför själva arbetet utan även behärskar hela renoveringsprocessen. En bra leverantör finns bakom dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Svatek, som tidigare hette Scandinavia VA-Teknik, är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. I över 25 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder.

En annan fördel är våra schaktreducerande metoder som gör både små och stora förnyelseprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som garanterar dig som ledningsägare många problemfria år.

Våra tjänster

Formpassade rör – U-Liner

Beprövad teknik, samma flöde och minst lika bra som en helt ny ledning.

Läs mer

Formpassade rör – RAULINER PVC

Ett kostnadseffektivt sätt att återskapa funktionen hos ditt ledningsnät.

Läs mer

Flexibelt tryckrör – Primus Line

Upp till 2000 meter skarvfritt. Kraftiga ledningsböjar är inget problem.

Läs mer

Kontinuerliga rör – Sliplining

Smart lösning när du vill minska dimension eller kapacitet hos ledningen.

Läs mer

Ledningsunderhåll

Effektiv rengöring av vattenledningar med luft-/vattenspolning, samt ledningsinventering.

Läs mer