Kommuner

Som en av de entreprenörer med längst erfarenhet av schaktfri ledningsrenovering har vi hjälpt kommuner över hela landet att renovera sina ledningssystem med hjälp av kostnadseffektiva och miljlvänliga metoder.

Industrier

Att kärnverksamheten påverkas så lite som möjligt samtidigt som ledningarna får samma livslängd som helt nya rör är en anledning till att relining med schaktfria metoder är populär inom industrin.

Bostadsrättsföreningar

Genom att använda schaktfria metoder kan vi renovera din förenings ledningsnät på ett mycket kostnadseffektivt sätt och med en liten påverkan för de boende. Välkommen att boka ett möte så berättar vi mer.

Relining – schaktfri ledningsrenovering

Vi är experter på ledningsrenovering – relining med schaktfria metoder. Genom att renovera rören inifrån så får du lika bra kvalitet som helt nya rör, men du slipper allt arbete det innebär att gräva upp dem. Med relining så utförs det mesta av arbetet istället under marken vilket både är kostnadseffektivt och minimerar störningarna i omgivningen. Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder.

Relining med Svatek

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun
Schaktfri ledningsrenovering

Låt oss se över dina ledningssystem

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för underhåll, renovering och förnyelse av ledningsnät. Genom att ta hand om dina ledningar i god tid finns möjlighet att använda metoder som är både kostnadseffektiva och med liten påverkan på omgivningen. Bland våra kunder finns både kommuner, industriföretag och bostadsrättsföreningar. Läs vidare om vårt utbud av tjänster nedan eller kontakta oss för ett möte så berättar vi mer.

Olika förutsättningar kräver olika metoder

Vi erbjuder olika typer av produkter vars material är lämpade för olika syften och miljöer. Renovering av självfallsledningar med formpassade PVC-rör är ett kostnadseffektivt sätt att återskapa funktionen i ditt ledningsnät. Den nya ledningen har samma hållfasthet och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som flödeskapaciteten bibehålls. PE-rör har samma bärighet mot yttre laster och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som PE-rörets släta insida garanterar ett högt flöde.

Formpassade Rör - BIO PVC

Följ oss på Instagram