Schaktfri ledningsrenovering sedan 1994

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder.

En annan fördel är våra schaktfria metoder som gör både små och stora förnyelseprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta material som garanterar dig som ledningsägare många problemfria år.

Följ oss på Instagram

Våra tjänster

Formpassade rör – PVC

Schaktfri ledningsrenovering för självfallsledningar

Läs mer

Formpassade rör – BIO PVC

Ett smartare miljöval och en schaktfri renoveringsmetod för självfallsledningar

Läs mer

Formpassade rör – PE

Beprövad teknik, samma flöde och minst lika bra som en helt ny ledning.

Läs mer

Kevlararmerad PE-Liner

Upp till 2000 meter skarvfritt. Kraftiga ledningsböjar är inget problem.

Läs mer

Kontinuerliga rör – Sliplining

Smart lösning när du vill minska dimension eller kapacitet hos ledningen.

Läs mer

Tilläggstjänster

Se information om våra tilläggstjänster.

Läs mer