Tilläggstjänster

Dela denna sida:

Vad tycker våra beställare?

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Svatek är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.

Mats Fridlund, Växjö kommun

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

MEKANISK RENGÖRNING / POLLY PIG-RENSNING

Vid alla tillfällen en ledning är i behov av att mekaniskt rengöras har Svatek en rensplugg för den unika situationen. Rengöring med rensplugg, ofta kallad Polly Pig, är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att avlägsna invändiga beläggningar – både på nylagda ledningar och ledningar i drift.

ANSLUTNINGSUTREDNINGAR

Genom rök, spårfärg och kompletterande TV-inspektion utreder Svatek alla typer av VA-anslutningar.

TÄTHETSPROVNING

Svatek har mångårig erfarenhet av provtryckning vid nyförläggning av både PE- och segjärnsledningar. Vi utför och dokumenterar våra täthetsprovningar i enlighet med Svenskt Vattens standarder.

INSPEKTION

Svatek har all erforderlig utrustning för TV-inspektion av nyförlagda självfallsledningar. Inspektionen utförs av auktoriserade rörinspektörer.

SVETSARBETEN I PE-MATERIAL

Våra yrkesarbetare är certifierade enligt EN 13067 och behärskar alla typer av svetsarbeten med elmuff- och spegelsvets. Arbetet dokumenteras och anläggningen överlämnas med önskade svetsprotokoll.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss? Tveka inte att kontakta oss för frågor eller intresse kring våra tjänster.

Kontakt