Tryckprovning och täthetskontroll

Kontakta oss för mer info

Testa dina ledningar före de tas i drift

Genom en tryck- och täthetskontroll får du en tydlig statusrapport över kvaliteten på dina nylagda rörledningar och bör därför vara en obligatorisk åtgärd före de tas i drift. En tryckprovning går till så att ledningens ändar pluggas och därefter trycksätts ledningen med vatten eller luft. På detta sätt säkerställer du att dina ledningar är felfria och fungerar korrekt.

All provtryckning av Svatek utförs enligt Svenskt Vattens anvisningar och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om provtryckning (AFS 1985:14). Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill boka in en provtryckning.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät.

Vad tycker våra beställare?

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info