Relining – schaktfri ledningsrenovering

Kontakta oss för mer info

Förläng livslängden på dina rör med relining

Vi är experter på ledningsrenovering – relining med schaktfria metoder. Genom att renovera rören inifrån så får du lika bra kvalitet som helt nya rör, men du slipper allt arbete det innebär att gräva upp dem. Med relining så utförs det mesta av arbetet istället under marken vilket både är kostnadseffektivt och minimerar störningarna i omgivningen.

Äldre och trasiga ledningar kan orsaka stora problem som översvämningar och läckage och kan i värsta fall innebära att kommuninvånare plötsligt står utan vatten eller att företag får pausa sin verksamhet. En grundlig relining, istället för att lappa och laga, är därför en god investering för alla ledningsägare.

Fördelar med relining och schaktfria metoder:

  • Minimal störning: Den största fördelen med schaktfria metoder är att du slipper gräva upp ett stort område och minimerar därför påverkan på omgivningen.
  • Ekonomi: Relining är en snabb och mycket kostnadseffektiv metod då det mesta av arbetet görs inifrån och under marken. Det är dessutom ett lika hållbart alternativ och med samma livslängd som ett helt nytt rör.
  • Miljö: Relining är skonsamt för miljön och därför en optimal metod både i känslig natur och i städer med tät bebyggelse där du vill minimera påverkan.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Svatek är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.

Mats Fridlund, Växjö kommun

Vanliga frågor

Schaktfri ledningsrenovering innefattar alla typer av renovering av rör där du istället för att gräva upp de gamla rören renoverar, eller byter ut dem inifrån. Metoden är lämplig när ledningar är i behov av att tätas eller återställas till ursprunglig funktion och styrka. Relining kan användas som metod för både avlopp, vatten, fjärrvärme, och gas.
En relining erbjuder en lika bra hållbarhet och livslängd som ett nytt rör.
Kontakta oss så kan någon av våra entreprenadsäljare komma ut till dig och göra en förstudie. Därefter kan vi ge dig ett lösnings- och kostnadsförslag på lämplig åtgärd.
Metoden kan användas för alla typer av ledningsnät, såväl trycksatta som självfallsledningar, exempelvis rör för dricksvatten, dagvatten, avlopp, gas och sprinklersystem.

Mer info