Mekanisk rörrensning och Polly-Pig-rensning

Kontakta oss för mer info

Förbättra ledningskapaciteten med en rörrensning

Många ledningsägare märker av att flödet successivt försämras genom åren och istället för att göra något åt det så lär man sig leva med en lägre kapacitet. Vi rekommenderar i stället att man tar tag i problemet före det hinner bli akut. Ledningar med sämre kapacitet innebär både förhöjda energikostnader och större risker för översvämningar. En mekanisk rörrensning är ett relativt enkelt och effektivt sätt att få tillbaka kapaciteten i dina ledningar.

Rörrensning med Polly-Pig-metod

En rörrensning s.k. Polly-Pig är den mest effektiva metoden för att återställa såväl kapacitet som kvalitet i ledningsnätet. Den går till så att en en cylinderformad ”pig” drivs, med hjälp av vatten, åtskilliga gånger fram och tillbaka för att rengöra rörledningen. Med piggning kan man rensa långa tryckledningar med endast två anslutningar. Metoden fungerar utmärkt på till exempel råvatten- och tryckspill ledningar.

En helhetslösning

Det är vanligt att man kombinerar en rörrensning med en tryckprovning och provtagning vid nyförläggning. Detta är en effektiv metod för att garantera att både trycket är optimalt samt att kvaliteten på vattnet är av god kvalitet.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av mekanisk rörrensning och ledningsförnyelse med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att inspektera, underhålla och rensa sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Svatek är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.

Mats Fridlund, Växjö kommun

Läs vidare

Mer info