Formpassade rör – BIO PVC

Kontakta oss för mer info

Renovering av självfallsledningar med Formpassade rör – BIO PVC är ett smart miljöval och ett tidseffektivt sätt att återskapa funktionen hos ditt ledningsnät. Vårt formpassade rör i BIO PVC är baserat på biomassa som huvudsakligen kommer från rester vid pappersproduktion. Produkten tillverkas i Sverige med förnybar energi och överblivet material från installationer skickas tillbaka till leverantören där materialet mals ner på nytt och är sedan redo att återanvändas.

Metodbeskrivning

Vid tillverkningen omformas det runda BIO PVC-röret till en speciell U-formad profil. Detta reducerar rördiametern så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av en vinsch.

Innan det formpassade röret förs in i den befintliga ledningen, rengörs foderröret. För att garantera erforderlig rengöringsgrad videoinspekteras ledningen under och efter rengöringsprocessen. När väl det formpassade BIO PVC röret kommit på plats, återfås den ursprungliga runda formen genom ånga och tryck. Tillskillnad mot PE-baserade formpassade rör, är formpassade rör BIO PVC förvärmt i en mobil värmeanläggning. Detta får till effekt att omformningsprocessen bara tar en bråkdel av tiden. I ett sista steg ansluts servisledningar och brunnar. Antingen görs anslutningen genom uppfräsning eller där så önskas en foderbaserad anslutningsprofil (hattprofiler).

Med Formpassade rör- BIO PVC kan du få en helt schaktfri renovering av självfallsledningar med formpassade rör.

Fördelar

  • 100% Återvinningsbart
  • Svensktillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • Byggvarubedömd och BASTA-godkänd
  • Bibehåller ursprunglig kapacitet i ledningen
  • Samma statiska bärkraft och livslängd som ett helt nytt rör
  • Schaktfri och snabb installations- och anslutningsprocess
  • Kan installeras i böjar upp till 45°

Teknisk data

Material:BIO PVC
Applikationer:Självfallsledningar
Dimensioner:Ø 150 mm – Ø 400 mm
Ringstyvhet:SN 4 – SN 8 (Självfallsledningar)
Dela denna sida:

Vad tycker våra beställare?

Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning.

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten

Miljöaspekten är viktig för oss. Därför väljer vi schaktfri teknik när det går eftersom utsläppen blir mindre. Vi samarbetar gärna med Svatek; då vet vi att allt flyter på. Vi är mycket nöjda med deras arbete.

Tomas Lindberg, Skövde kommun

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info    Bildgalleri