Brunnsrenovering med schaktfri metod

Kontakta oss för mer info

Förläng livslängden på dina brunnar

Vi på Svatek erbjuder schaktfria brunnsrenoveringar, vilket är en både ekonomisk och tidsbesparande metod som innebär en minimal påverkan på omgivningen då du slipper gräva upp din gamla brunn och istället kan renovera den under marken.

Är du en kommunal eller privat ledningsägare med återkommande problem med läckande eller skadade nedstigningsbrunnar? Tveka inte att kontakta oss på Svatek. Att täta sprickor och skarvar är endast en kortsiktig lösning och i värsta fall måste hela brunnen grävas upp för att kunna åtgärdas, vilket kan bli både dyrt och omfattande. Med en schaktfri brunnsrenovering får du istället en varaktig och tät brunn för många år framöver.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina brunnar och ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Svatek är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.

Mats Fridlund, Växjö kommun

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Vanliga frågor

Priset varierar beroende på hur omfattande brunnsrenoveringen är, men i jämförelse med regelbundna lagningar eller i värsta fall, att hela brunnen behöver grävas upp, är det alltid en bra investering. Med schaktfria metoder så påverkas inte heller omgivningarna. Kontakta oss gärna för att få en prisinduktion.
För att vi ska kunna utföra en brunnsrenovering krävs det en storlek på minimum 1000 mm. Detta för att vi ska kunna gå ner och jobba i brunnen utan problem. Det lättaste sättet är att skicka oss invändiga bilder på brunnarna så vi kan göra en bedömning hur omfattande renoveringen blir. Därefter tar man beslut om vilken metod som ska användas.

Läs vidare

Mer info