Förbipumpning

Kontakta oss för mer info

Redo att hjälpa dig med kort varsel vid behov av förbipumpning

Förbipumpning är en vanligt förekommande metod vid både nya projekt och renoveringar och där tillfälliga anordningar för avlopp och vatten krävs, exempelvis vid en relining av avloppsledningar, ett arbete med en pumpstation eller renovering av en vägtrumma. Förbipumpning kan även tillämpas vid översvämningar och andra tillfällen där vattnets väg av en eller annan orsak behöver ses över.

Vi på Svatek har både utrustningen och resurserna redo att hjälpa dig med kort varsel om behov av förbipumpning uppstår och vi kan även erbjuda övervakning med larm och jour. Tveka inte att kontakta oss!

Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsunderhåll och ledningsförnyelse med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra med underhåll av sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder.

Vad tycker våra beställare?

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info