Kontinuerliga rör – Sliplining

Kontakta oss för mer info

Metoden innebär att man infodrar den befintliga ledningen med ett kontinuerligt PE-rör som har en mindre diameter. Om ledningen som ska renoveras bland annat har problem med låg omsättningstid, är sliplining ofta förstahandsalternativet.

Metodbeskrivning

Skillnaden i diameter mellan det nya och det befintliga röret bör vara minst 10%, för att det nya röret ska kunna installeras. För att förhindra att tillskottsvatten ska påverka ledningens anslutningar, eller dess vattengång, kan mellanrummet mellan det nya och befintliga röret injekteras med t ex betong. På så vis fixeras ledningens läge.

Normalt svetsas rör av standardlängder ihop till erforderlig längd. Serviserna ansluts till det nya röret med elsvetsdetaljer. Den begränsande faktorn i stadsmiljö, är ofta det utrymme som behövs för att lägga ut en sammansvetsad ledning i godtyckliga längder. Därtill konsekvenserna av lägre kapacitet i dricksvattennätet.

Teknisk data

Material:PE80, PE100 och PE100-RC
Applikationer:Kontinuerliga rör sliplining kan användas för alla typer av VA-ledningar, såväl tryck- som självfallsledningar, samt gas- och processledningar.
Dimensioner:Alla förekommande standarddimensioner.
Installation:Schaktgrop

Fördelar

  • Enkelt att underhålla och svetsa då materialet är standard PE
  • Passar alla förekommande tryckklasser, både tryck- och självfallsledningar
  • Slät insida ger högt flöde och återskapad kapacitet
  • Samma statiska bärkraft som ett helt nytt rör
  • Samma livslängd som ett helt nytt rör
  • Kvalitetssäkrat genom INSTA-CERT och märkt med Nordic Polymark
Dela denna sida:

Vad tycker våra beställare?

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Svatek förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Svatek är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.

Mats Fridlund, Växjö kommun

Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning.

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten

Läs vidare

Mer info    Bildgalleri