Konsultation inom relining

Kontakta oss för mer info

Vi erbjuder konsulter som är experter på relining och schaktfria metoder och som kan hjälpa dig med projektledning, projektering eller upphandling av ditt projekt.

Det finns flera åtgärder du som beställare själv kan vidta för en lyckad upphandling av ett nytt relining-projekt:

  • Låt inte rören bli för gamla utan börja med en ledningsinspektion så du får en tydlig statusrapport över ditt ledningsnät och kan planera och budgetera för eventuell renovering i god tid.
  • Ta hjälp av en konsult för att utföra ett korrekt förfrågningsunderlag för reliningsentreprenaden

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av tjänster inom ledningsförnyelse, ledningsunderhåll och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommuner, industrier och bostadsrättsföreningar runt om i Sverige att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs vidare

Mer info