Ledningsunderhåll

Kontakta oss för mer info

Ett planerat och grundligt underhåll av ditt ledningsnät är det bästa sättet att öka livslängden på dina ledningar och minska riskerna för driftstörningar. Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsunderhåll och ledningsförnyelse med schaktfria metoder för både kommunala och statliga ägare som industrier och bostadsrättsföreningar.

Luft- och vattenspolning av dricksvattenledningar

Vi rengör dina vattenledningar med effektiv luft- och vattenspolning så att dina konsumenter får rent och gott vatten. Genom en luft- och vattenspolning avlägsnas löst sediment, slam och andra lösa partiklar på ett både effektivt och skonsamt sätt.

Tillskottsvatten och eventuella felkopplingar

S.k. tillskottsvatten är ett vanligt problem för många kommuner då det orsakar extra kostnader i pumpstationer och reningsverk när rent vatten behöver hanteras helt i onödan. Tillskottsvatten kan bero på läckage mellan spill- och dagvattenledningarna i huvudledningsnätet, men det kan även bero på felkopplingar. Ett vanligt sådant fel är när stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dagvattennätet. Enklaste sättet att hitta felkopplingar är genom att använda rök eller färgat vatten som trycks in i den del av ledningsnätet som man vill undersöka och eventuella läckor och felkopplingar hittas då omedelbart. En inventering med hjälp av rök är en ganska enkel och snabb insats och rekommenderas därför till alla kommuner som har problem med tillskottsvatten.

Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsunderhåll och ledningsförnyelse med schaktfria metoder. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra med underhåll av sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad tycker våra beställare?

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Läs vidare

Mer info