2020-12-07

Största Primus Line installationen i Sverige

I veckan genomfördes den största installationen av Primus Line på dricksvattenledningar i Sverige. Förnyelsen av denna DN 500 utfördes av vårt gäng från Stockholm. Totalt tog arbetet två dagar och på själva installationsdagen drogs 280 m Primus Line in. Givetvis var vi på plats med filmkameran och detta kommer ni kunna ta del av inom kort.