Ledningsunderhåll

Vill du spara pengar, och samtidigt minska riskerna för driftstörningar ska du satsa på systematiskt, planerat underhåll av ditt ledningsnät. Vi rengör dina vattenledningar med effektiv luft/vattenspolning så att konsumenterna får rent vatten. Vi hjälper dig också att bli av med kostsamt tillskottsvatten genom ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar med rök och färgat vatten. Svapipe-teamet har många års erfarenhet av ledningsunderhåll.

LUFT/VATTENSPOLNING AV DRICKSVATTENLEDNINGAR

När kunderna klagar över att vattnet smakar illa och är brunt, då är det dags att kontakta oss! Enbart spolning räcker inte – det krävs tuffare teknik. Luft/vattenspolning avlägsnar sediment, slam och lösa partiklar effektivt. Den nyttiga biofilmen som bidrar till att rena vattnet i ledningarna påverkas bara marginellt.

Läs mer på svapipe.se

LEDNINGSINVENTERING OCH LOKALISERING AV FELKOPPLINGAR

Nästan alla kommuner har problem med tillskottsvatten, som orsakar extra kostnader i pumpstationer och reningsverk genom att massor av rent vatten hanteras i onödan. Det förändrade klimatet gör att de som idag har små marginaler, garanterat kommer att få problem med översvämningar framöver.

Tillskottsvatten kan bero på läckage mellan spill- och dagvattenledningarna i huvudledningsnät och servisledningar, på inläckage eller på felkopplingar. Ett vanligt fel är att stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dagvattennätet.

Läs mer på svapipe.se

Bildgalleri

Ledningsunderhåll utförs av Svapipe

För mer information kontakta vårt systerföretag Svapipe.

Tel: 031 – 72 56 142

Gå till svapipe.se