Kontinuerliga rör – Sliplining

Metoden innebär att man infodrar den befintliga ledningen med ett kontinuerligt PE-rör som har en mindre diameter. Om ledningen som ska renoveras bland annat har problem med låg omsättningstid, är sliplining ofta förstahandsalternativet.

Metodbeskrivning

Skillnaden i diameter mellan det nya och det befintliga röret bör vara minst 10%, för att det nya röret ska kunna installeras. För att förhindra att tillskottsvatten ska påverka ledningens anslutningar, eller dess vattengång, kan mellanrummet mellan det nya och befintliga röret injekteras med t ex betong. På så vis fixeras ledningens läge.

Normalt svetsas rör av standardlängder ihop till erforderlig längd. Serviserna ansluts till det nya röret med elsvetsdetaljer. Den begränsande faktorn i stadsmiljö, är ofta det utrymme som behövs för att lägga ut en sammansvetsad ledning i godtyckliga längder. Därtill konsekvenserna av lägre kapacitet i dricksvattennätet.

Teknisk data

Max längd, meterMin diameter mmMax diameter mmMaterialMax böjning°/precisionInstallation
PolyetenCirka 10Schaktgrop

Fördelar

  • Enkelt att underhålla och svetsa då materialet är standard PE
  • Passar alla förekommande tryckklasser, både tryck- och självfallsledningar
  • Slät insida ger högt flöde och återskapad kapacitet
  • Samma statiska bärkraft som ett helt nytt rör
  • Samma livslängd som ett helt nytt rör
  • Kvalitetssäkrat genom INSTA-CERT och märkt med Nordic Polymark

Bildgalleri

Budgetoffert