Kevlararmerad PE-Liner

Boka en träff med oss

Den viktigaste skillnaden mellan Formpassade rör – PE och Kevlararmerad PE-Liner är att den senare är mer flexibel, klarar högre tryck och går att installera i större längder, ända upp till 2000 m utan skarvar. Tack vare Kevlar-armeringen är det den mest höghållfasta flexibla tryckröret på den europeiska marknaden. Installationstekniken är densamma som för vårt Formpassade rör – PE, d.v.s. ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa kvaliteten hos ditt ledningsnät. 

Den nya ledningen har samma egenskaper som en helt ny ledning, samtidigt som den släta insidan garanterar ett högt flöde och eliminerar risken att bakterier och mikroorganismer fastnar.

Metodbeskrivning

Vid installationen viks den Kevlararmerade PE-linern ihop för att få mindre diameter och kunna dras in i den befintliga ledningen med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga runda formen återskapas genom en tryckökning. Linern är inte bärande utan den Kevlararmerade PE-linern behöver ett foderrör för yttre laster.

Kevlararmenad PE-liner används med fördel på överföringsledningar med färre anslutningar och på ledningssträckor med många böjar.

Den Kevlararmerade PE-linern byggs upp av tre materialskikt där mellanskiktet utgörs av Kevlar-armering. Ytterskiktet är alltid PE, medan innerskiktet anpassas efter vad som skall transporteras i ledningen. Vanligast är polyeten, men för gas- och oljeledningar används polyuretan (TPU).

Fördelar

  • Uppfyller internationell hygienstandard för dricksvatten
  • Upp till 2000 m skarvfri rörlängd
  • Ansluts med presskopplingar som klarar höga arbetstryck
  • Passar alla förekommande tryckklasser
  • Slät insida ger högt flöde
  • Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001
  • Klarar i optimala fall böjar upp till 600

Tekniska data

Material:PE=Polyeten
TPU=Polyuretan
Kevlar
Applikationer:Kevlararmerad PE-liner kan användas för alla typer av trycksatta ledningar. Vatten-, avlopps, gas-, eller oljeledningar.
Dimensioner:Ø 150 mm – Ø 500 mm
Arbetstryck:0 – 71 bar
Teknisk livslängd:>50 år

 

Budgetoffert    Bildgalleri