Flexibelt tryckrör – Primus Line

Den viktigaste skillnaden mellan U-Liner och Primus Line är att den senare är mer flexibel, klarar högre tryck och går att installera i större längder, ända upp till 2000 m utan skarvar. Tack vare Kevlar-armeringen är Primus Line det mest höghållfasta flexibla tryckröret på den europeiska marknaden. För övrigt är tekniken densamma som för U-Liner, d.v.s. ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa kvaliteten hos ditt ledningsnät. 

Den nya ledningen har samma egenskaper som en helt ny ledning, samtidigt som den släta insidan garanterar ett högt flöde och eliminerar risken att bakterier och mikroorganismer fastnar.

Metodbeskrivning

Vid installationen viks Primus Line ihop för att få mindre diameter och kunna dras in i den befintliga ledningen med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga runda formen återskapas genom en tryckökning. Primus Line är inte  bärande  utan ett kevlararmerat tryckrör som behöver ett foderrör för yttre laster.

Primus Line används med fördel på överföringsledningar med färre anslutningar och på ledningssträckor med många böjar.

Primus Line byggs upp av tre materialskikt där mellanskiktet utgörs av Kevlar-armering. Ytterskiktet är alltid PE, medan innerskiktet anpassas efter vad som skall transporteras i ledningen. Vanligast är polyeten, men för gas- och oljeledningar används polyuretan (TPU).

Fördelar

  • Uppfyller internationell hygienstandard för dricksvatten
  • Upp till 2000 m skarvfri rörlängd
  • Ansluts med presskopplingar som klarar höga arbetstryck
  • Passar alla förekommande tryckklasser
  • Slät insida ger högt flöde
  • Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001
  • Klarar i optimala fall böjar upp till 600

Tekniska data

Material:PE=Polyeten
TPU=Polyuretan
Kevlar
Applikationer:Primus Line kan användas för alla typer av trycksatta ledningar. Vatten-, avlopps, gas-, eller oljeledningar.
Dimensioner:Ø 150 mm – Ø 500 mm
Arbetstryck:0 – 71 bar
Teknisk livslängd:>50 år

 

Bildgalleri

Budgetoffert