Nyhetsbrev

Villkor för prenumeration av nyhetsbrev

Den e-postadress och de uppgifter du anger måste tillhöra dig. Genom att registrera dig i vår lista accepterar du att Svatek AB får skicka ut nyhetsbrev till angiven e-postadress.

Endast Svatek AB kommer att ha tillgång till de uppgifter du lämnar.

Det vi lagrar kan vara ditt namn, kundkategori, e-postadress eller eventuella andra fält du angivit vid registrering eller när du uppdaterar din profil.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Svatek AB, Odenslanda, Odenslund, 355 94 Vederslöv, Sverige • Telefon: +46 (0)470 – 730 130 • E-post: .

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du enklast genom att avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet, alternativt kan du kontakta oss för att bli borttagen från en specifik lista eller om du vill bli glömd och raderad från samtliga listor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

[mc4wp_form id=”1151″]