Schaktfritt i Helsingborg

Projektnamn Relining vattenledning Bergaliden, Helsingborg
Beställare NSVA
Metod U-Liner PE 100 SDR 17
Längd ca 900 m
Dimension DN 250 mm / 300 mm / 350 mm
Material Gjutjärn

Helsingborg har ett gammalt vattenledningsnät. Ledningarna i Bergaliden blev lagda vid förra sekelskiftet och har på senare år drabbats av ett antal läckor. 

Ledningarnas dimension gör att konsekvenserna blir dramatiska vid ett ledningsbrott. Dessutom har Helsingborgs Lasarett en av sina matningar från ledningen i Bergaliden. Sedan var trafiken ytterligare en faktor att ta särskild hänsyn till eftersom Bergaliden är en av de större genomfartslederna i Helsingborg med ca 12000 fordon per dygn i genomsnitt.

Ledningen anslöt mot en DN 400 mm huvudvattenledning i korsningen Bergaliden – Södergatan. Den första etappen var DN 350 mm för att sedan övergå till DN 300 mm på den övre delen mot Södra Vallgatan. Även en DN 250 mm i Lilla Bergaliden förnyades i samma projekt.