Schaktfri renovering av vattenledningar under E4:an

Projektnamn 1084 - Södertäljevägen, Gyllene Ratten
Beställare Stockholm Vatten AB
Metod U-Liner PE 100 SDR 17
Längd 360 m (2 x 180)
Dimension DN 400 mm
Material Gråjärn

Vem vill gräva i E4:an? – Stockholm Vatten väljer schaktfritt

Två huvudvattenledningar som korsade E4/Södertäljevägen i Fruängen skulle förnyas i samband med diverse andra VA-arbeten på fastigheten för tidigare Gyllen Ratten, där byggnation av ett lagerhotell skulle uppföras. Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget och ledningarna infodrades med U-Liner.