Relining över Slottsbrosundet

Projektnamn1100 - Slottsbrosundet, Grums
BeställareGrums kommun
MetodPrimus Line PN 30
Längd380 m
Dimension250 mm / 280 mm
MaterialGjutjärn / PVC

Dricksvattenledningen över Slottsbrosundet var undermålig. Återkommande läckor orsakade vattenförlust och ställde till det för båttrafiken. På vintern riskerade isbildningen från läckorna att lyfta bron ur läge. Grums kommun var i behov av en lösning för att framtidssäkra denna huvudledning till vattentornet i Slottsbron och samhällena intill.

Komplicerande faktorer var att ledningen hänger under en bro och att den passerar både en järnväg och en Europaväg. Närheten till en fornminnesborg och bottenförhållandena i sundet begränsade möjligheterna till schaktning och borrning samt omöjliggjorde en ny sjöledning.

Tidseffektivt med schaktfri teknik

Entreprenaden var inplanerad att utföras mellan de trafikintensiva helgerna Påsk och Kristi himmelsfärd. Förhoppningen var att hålla E18/E45 fri från trafikomläggningar under dessa helger. Läget och sträckningen var två av projektets utmaningar. Ledningen går under järnvägen och vinklar ner 90 grader i en liten kammare på 4 meters djup mellan järnvägen och E18/E45. Därefter löper den mitt emellan järnvägen och vägen i ca 100 m fram till brofästet där den vinklar 90 grader upp i brofundamentet för att sedan i en kammare först vinkla 90 grader vertikalt och sedan vinkla igen 90 grader i plan och följa bron över till andra sidan, upphängd i brokonstruktionen. På denna sida bron vinklar ledningen ner 70 grader i en kammare till anslutningspunkten.

Primus Line var enda lösningen

Grums kommun valde relining med Primus Line. Det är första gången metoden Primus Line används i Sverige. Flexibiliteten och den låga egenvikten skapade i det här fallet möjlighet att infodra en ledning som annars hade varit svår att förnya, schaktfritt eller med konventionella metoder.

Bildgalleri