Förnyelse av 1800-tals ledningar i hjärtat av Stockholm

ProjektnamnNybrogatan, Östermalm - Ledningsarbete med formpassade rör
BeställareStockholm Vatten AB
MetodU-Liner PE 100 SDR 17
Längd720 m
Dimension150 mm / 381 mm
MaterialGjutjärn

I januari 2006 påbörjades ett projekt med att förnya de äldre delarna av ledningsnätet i Stockholms innerstad. En vattenledning från slutet av 1800-talet samt en intilliggande parallell ledning var i behov av att förnyas p.g.a återkommande vattenläckor samt för att kunna bibehålla en leveranssäkerhet till fastigheterna i området. Ledningarna är belägna mitt inne i centrala delarna av Stockholm, närmare bestämt vid Östermalms torg och vidare ner mot Kungliga Dramaten vid Nybroviken.

Stockholm Vatten AB önskade att projektet i så liten utsträckning som möjligt skulle störa infrastrukturen i området. Gatorna är smala och hårt trafikerade av både bilar och gångtrafikanter. Butiksägare och övriga näringsidkare hade krav på att deras verksamheter inte skulle störas, det skulle vara möjligt att komma in och ut ur butikerna som vanligt. Stockholm Vatten bedömde att U-Liner® var den mest fördelaktiga metoden för detta uppdrag.

Schaktfritt ger minimala störningar

Att bedriva ett effektivt reliningsarbete samtidigt som vi inte fick ta för stort utrymme i anspråk var en av utmaningarna som vi måste lösa. Tidsaspekt och timing av ett projekt i denna miljö krävde flexibilitet.

Gjutjärnsledningarna infodrades med U-Liner® PE100 SDR 17. Den mindre av de två ledningarna var en V150 som är en standarddimension på lager i dag medan den äldre vattenledningen hade en innerdimension på 381 mm. Till denna ledning tillverkade vår leverantör Rehau en U-Liner som skulle passa.

Nöjd kund

Genom att styra om tidsplanen så att man inte störde julhandeln, och en senare stundande uteserveringspremiär, förlades entreprenaden mellan dessa tidpunkter så att butiker kunde bedriva sin verksamhet nästintill störningsfritt. Beställaren fick ett helsvetsat PE-system på sitt vattenledningsnät. Genom ett gott samarbete mellan beställare, entreprenör och andra berörda inom arbetsområdet föll projektet väl ut och samtliga parter var nöjda med resultatet.

Bildgalleri