Rörcenterdagarna i Taastrup

Tillsammans med vår materialleverantör av flexibel tryckslang – Rädlinger – besökte vi under förra veckan Rörcenterdagarna i Taastrup.

Vi är mycket nöjda med responsen från andra sidan Öresund och ser fram emot att renovera tryckledningar med Primus Line även i Danmark.

Som alltid är det den kevlararmerade tryckslangens förmåga att installeras över långa sträckor och genom större vinkelavvikelser som gör den till ett intressant alternativ vid ledningsrenovering.

Bildgalleri

Hästhagen, Nacka

I veckan publicerade SSTT en artikel gällande ett av Svateks projekt åt NVOA. Detta är ett principiellt intressant projekt, både ur aspekten att använda formpassade rör för samtliga nyttigheter samt med avseende på den servistäthet som råder i ett villaområde i Nacka Kommun. Om du vill veta mer om hur detta projekt genomfördes och förutsättningarna runtomkring, klicka här.

Tillbaka efter semestern

Nu är vi alla tillbaka efter en skön ledighet och redo för en fullspäckad produktionshöst. Vi ser med glädje fram emot alla spännande projekt vi har framför oss! Följ oss på sociala medier och hemsidan för uppdateringar och nyheter.

Svatek AB

Sommartider

Det är i skrivande stund dags att börja avrunda vårterminen.

Vi är åter mangrant måndag v32. Fram till dess kan ni alltid nå oss på vårt journummer 070-373 53 43.

Efter en vår som präglats av förseningar som funktion av Corona-utbrottet, kommer vår produktion äntligen börja rulla på högvarv.

Under hösten kommer vi göra ett antal reportage kopplade till renovering av självfallsledningar med formpassade rör i PVC och med det även belysa de fördelar och styrkor, som ett fabrikstillverkat rör ger.

Fram till dess att vi är tillbaka, vill vi önska alla våra kunder, leverantörer och branschkollegor en riktigt glad sommar!

Svatek AB

Bildgalleri

Primus Line: Skarpa böjar och svåra schakt i Norge

Under veckan har Svatek varit ute på en internationell turné till vårt grannland i väster. Renoveringsobjektet denna gång var en tryckspilledning Dn315 PVC . Att valet föll på att renovera sträckan med just kevlararmerad tryckslang grundar sig på att sträckningen innehöll ett antal kraftiga böjar (45 grader), vilket för andra infodringstekniker skulle vara omöjligt att installera igenom utan punktschakter. Böjarna sammanföll även med ytor där schakt till alla medel önskades att undvikas. Vi vill tacka Olimb med Christoffer Krabbsjö i spetsen för ett väl fungerande samarbete och gott slutresultat.

 

Seminarium inom ledningsförnyelse

Till hösten kommer Svatek lansera sin nya seminarium-turné.

Dessa teknikseminarium kommer ta vid där Teknikdagarna 2019 slutade och ha en tydlig ingenjörsmässig inriktning.

Men även om du inte närvarade vid Teknikdagarna kommer du att få en genomgång av grundläggande terminologi inom detta område. Vårt mål är att sprida hur enkel och lättillgänglig schaktfri teknik egentligen är.

Till skillnad från Teknikdagarna så kommer vi vid dessa sammanhang komma ut till enskilda intressenter.

De ämnen som bl.a kommer behandlas är:

  • Hur integrerar åtgärdsplanen med VA-planen och hur konstruerar man naturliga prioriteringsnycklar för schaktfria renoveringsalternativ.
  • Hur projekterar man för schaktfria renoveringsalternativ, främst med fokus på formpassade rör i PE och PVC.
  • Hur konstruerar man ett förfrågningsunderlag för schaktfria renoveringsalternativ.
  • Inspiration och kunskap från projekt som utförts med formpassade rör och armerad tryckslang.

Vi tror att dessa seminarium kommer passa dig som jobbar med bl.a VA-projektering och projektledning.

Svatek AB

 

Utnyttja befintlig infrastruktur med formpassade rör där det är som lämpligast

Under veckan har vi installerat första sträckan av fem under riksväg 127, i småländska Sävsjö.

Den här typen av objekt är ett bra exempel på tillämpningsområden för våra renoveringsmetoder, och är förmodligen det mest intuitiva.

Trafikverket är av tradition inte så glada i att deras vägar grävs av och platsbrist i närområdet minimerar valmöjligheterna med andra schaktreducerande lösningar ytterligare.

Men vi vill även slå ett slag för att formpassade rör lämpar sig ypperligt i vanliga villakvarter.

Under våren kommer vi genomföra ett antal projekt där renovering med formpassade rör har konkurrensutsatts mot konventionella schaktarbeten.  I dessa fall pratar vi samtliga tre nyttigheter – Att  renovera ledningarna har visat sig vara det billigare alternativet.

Detta är ett viktigt budskap för oss att för ut. De ekonomiska fördelarna med schaktreducerande lösningar står ofta i direkt proportion till grävmaskinerna framdriftshastighet. Överföringsledningar i naturmark är långt ifrån alltid ett bra exempel på renoveringsobjekt. Att gräva eller borra, beroende på omständigheterna, kan många gånger vara ett bättre ekonomiskt alternativ. Men när hårdgjorda ytor och annan infrastruktur drar ner framdriftshastigheten för grävmaskinerna, renoverar vi fortfarande med konstant hastighet.

 

STIC 2019

I skrivande stund har förnyat ramavtal mellan Svatek och flertalet av Stockholms kranskommuner precis vunnit laga kraft.  Ramavtalet gäller renovering av tryckledningar med både formpassade rör och sliplining.  Vi är både glada och stolta över att få fortsätta samarbeta med er.