2019-05-14

Vi besöker den årliga vattenstämman

Svenskt Vattens årsstämma är detta år förlagt till Örebro. Som vanligt är det ett välfyllt program med mycket intressanta ämnen och föreläsare. I år är det inte mindre än 37 utställare och ett stort antal besökare. I år är det främst dricksvattnet som står i fokus och ett flertal politiker är på plats för att lyfta både lokala och nationella problem och frågeställningar.

Som vanligt avslutas första dagen med en bankettmiddag där gästerna under mer avslappnade former ges möjlighet att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter och nya idéer.