2022-06-21

Vårt formpassade rör i PVC är BASTA-godkänt och Byggvarubedömt!

Visste du att vårt formpassade rör i PVC är den enda schaktreducerande renoveringsmetoden på marknaden som både är BASTA-godkänd och Byggvarubedömt? Dessutom är det 100% återvinningsbart!

Varför inte renovera med samma kvalitet och material som vid nyförläggning? Kontakta Fredrik eller Cornelia så berättar de gärna mer om materialval samt våra tekniker. Du hittar deras kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”