2014-06-19

Våren är upphandlingarnas tid

Under årets första halva har ett antal nya ramavtal tecknats. Vi är glada av att ha fått förtroende genom fleråriga ramavtal med bl.a. Roslagsvatten AB, Solna Vatten AB, Hylte kommun och Jönköpings kommun.