2020-02-21

Utnyttja befintlig infrastruktur med formpassade rör där det är som lämpligast

Under veckan har vi installerat första sträckan av fem under riksväg 127, i småländska Sävsjö.

Den här typen av objekt är ett bra exempel på tillämpningsområden för våra renoveringsmetoder, och är förmodligen det mest intuitiva.

Trafikverket är av tradition inte så glada i att deras vägar grävs av och platsbrist i närområdet minimerar valmöjligheterna med andra schaktreducerande lösningar ytterligare.

Men vi vill även slå ett slag för att formpassade rör lämpar sig ypperligt i vanliga villakvarter.

Under våren kommer vi genomföra ett antal projekt där renovering med formpassade rör har konkurrensutsatts mot konventionella schaktarbeten.  I dessa fall pratar vi samtliga tre nyttigheter – Att  renovera ledningarna har visat sig vara det billigare alternativet.

Detta är ett viktigt budskap för oss att för ut. De ekonomiska fördelarna med schaktreducerande lösningar står ofta i direkt proportion till grävmaskinerna framdriftshastighet. Överföringsledningar i naturmark är långt ifrån alltid ett bra exempel på renoveringsobjekt. Att gräva eller borra, beroende på omständigheterna, kan många gånger vara ett bättre ekonomiskt alternativ. Men när hårdgjorda ytor och annan infrastruktur drar ner framdriftshastigheten för grävmaskinerna, renoverar vi fortfarande med konstant hastighet.