2015-02-20

”Utan vatten ingen produktion”

Vid fabriken i Fågelmara förädlar Orkla Foods varje år uppemot 30.000 ton tomatråvara till ketchup.

Säker tillgång till rent vatten är en förutsättning för både kvalitet och kvantitet i verksamheten. Det kommunala råvattnet renas i egna filter innan det används i produktionen. Varje dag kontrolleras och dokumenteras vattenkvaliteten.

En gammal gjutjärnsledning inne på fabriksområdet hade tidigare drabbats av läckor. I samband med asfaltering blev problemen värre. Just då skulle man bygga till, och insåg att schaktning skulle bli både tidsödande och kostsamt.

Karlskrona kommun rekommenderade relining med formpassade rör. Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget och genomförde det professionellt.

Alla fabriksanläggningar har ett eget vattenledningsnät som måste underhållas och renoveras. Detta är naturligvis extra viktigt när vattnet spelar en viktig roll i produktionen, t ex för kylning, eller ingår i slutprodukten.