2022-07-05

Trevliga veckor hos Hylte kommun

Under några veckors tid har vårt PVC-gäng haft ett jobb åt Hylte kommun. Kommunen har länge haft ett dilemma som många andra, nämligen mycket inläckage i ledningarna.

Nu har vi renoverat deras självfallsledningar med vårt formpassade rör – PVC som förnyar deras befintliga ledning upp till 100 år framöver. Tack vare den schaktreducerande tekniken ihop med materialvalet PVC minimerar vi CO2-utsläppen vilket gör både beställaren och miljön glad.