2019-12-09

Stor rapport gällande vattenförluster från vårt ledningsnät

Svenskt Vatten har tillsammans med bland annat RISE Research Institute of Sweden publicerat en mycket intressant rapport som behandlar svinnet av dricksvatten i vårt ledningsnät.

Läs rapporten genom att klicka på länken nedan:

 

Rapport, Svenskt Vatten