2023-05-02

Stockholm vatten och avfall bjöd in till mässa!

Vi tackar Stockholm Vatten och Avfall för en välorganiserad mässa där fokuset var riktat på schaktfria metoder och hållbarhet. Vi tackar även er som kom och besökte vår monterplats för att prata om våra schaktfria renoveringsmetoder.