2020-07-02

Sommartider

Det är i skrivande stund dags att börja avrunda vårterminen.

Vi är åter mangrant måndag v32. Fram till dess kan ni alltid nå oss på vårt journummer 070-373 53 43.

Efter en vår som präglats av förseningar som funktion av Corona-utbrottet, kommer vår produktion äntligen börja rulla på högvarv.

Under hösten kommer vi göra ett antal reportage kopplade till renovering av självfallsledningar med formpassade rör i PVC och med det även belysa de fördelar och styrkor, som ett fabrikstillverkat rör ger.

Fram till dess att vi är tillbaka, vill vi önska alla våra kunder, leverantörer och branschkollegor en riktigt glad sommar!

Svatek AB