2014-03-03

Skövde kommun prioriterar schaktfritt

I kommunen finns uppemot 90 mil vatten- och avloppsledningar. 670 meter av dessa bestod av 400 mm tryckavloppsledning av asbestcementrör. Flödet på sträckan var 4000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

– Asbest vill man ju inte ha i sitt ledningsnät. Och tanken på vad som skulle hända om ledningen skulle gå sönder är inte trevlig. Så därför fick vi ett speciellt anslag för att renovera ledningen, berättar Tomas Lindberg på Skövde kommun.

Mindre utsläpp

– Vi undersökte olika alternativ, men eftersom ledningen bland annat korsar två vägar så var det självklart att välja en schaktfri lösning. Att schaktfritt orsakar mycket mindre utsläpp i jämförelse med schaktning fick stort utrymme i den ansökan som lämnades in till politikerna.

– Vi valde Scandinavia VA-Teknik som entreprenör och åtog oss själva att schakta vid ledningens båda ändar och vid brytpunkterna. Vi hjälpte också till med några lyft – 120 meter plaströr på rulle väger en hel del.

Scandinavia VA-Teknik svarade för installation och svetsning av det nya U-Linerröret. De levererade också den 315 mm provisoriska ledning som användes under projektet.

– Allt flöt på perfekt och vi är mycket nöjda med deras arbete, avslutar Tomas Lindberg.