2020-03-27

Seminarium inom ledningsförnyelse

Till hösten kommer Svatek lansera sin nya seminarium-turné.

Dessa teknikseminarium kommer ta vid där Teknikdagarna 2019 slutade och ha en tydlig ingenjörsmässig inriktning.

Men även om du inte närvarade vid Teknikdagarna kommer du att få en genomgång av grundläggande terminologi inom detta område. Vårt mål är att sprida hur enkel och lättillgänglig schaktfri teknik egentligen är.

Till skillnad från Teknikdagarna så kommer vi vid dessa sammanhang komma ut till enskilda intressenter.

De ämnen som bl.a kommer behandlas är:

  • Hur integrerar åtgärdsplanen med VA-planen och hur konstruerar man naturliga prioriteringsnycklar för schaktfria renoveringsalternativ.
  • Hur projekterar man för schaktfria renoveringsalternativ, främst med fokus på formpassade rör i PE och PVC.
  • Hur konstruerar man ett förfrågningsunderlag för schaktfria renoveringsalternativ.
  • Inspiration och kunskap från projekt som utförts med formpassade rör och armerad tryckslang.

Vi tror att dessa seminarium kommer passa dig som jobbar med bl.a VA-projektering och projektledning.

Svatek AB