2014-01-13

Relining för miljön i Gislaved

Gislaveds kommun satsar aktivt på trivseln i centrum. Ett av projekten är att bygga om Torggatan så att den känns mer attraktiv och blir en naturlig förlängning av den befintliga gågatan. En soltrappa ska också byggas.

– När det här projektet dök upp var det bråttom, inleder Tomas Kvick, driftchef på Gislaveds kommun. Vi visste att ledningarna i gatan behövde renoveras, och det handlade om både dricksvatten, spill- och dagvatten. Först tänkte vi schakta, men förstod att det skulle ställa till stora problem för näringsidkare och närboende.

– Istället valde vi schaktfritt, och hade först tänkt använda strumpinfodring på två av ledningarna. Men vi insåg att när Scandinavia VA-Teknik ändå var på plats var det smart att låta dem installera formpassade U-Liner i samtliga ledningar.

– De föreslog också att vi skulle dela på jobbet – de skulle ta hand om allt som rörde reliningen, dvs installation, serviser och ändanslutning. Kommunen svarade för kringarbeten som schaktning mm. Det fungerade perfekt, och så här i efterhand ser jag att vi förmodligen sparade både tid och pengar, avslutar Tomas.

– Det var första gången för oss att samarbeta så nära med en entreprenör. Vi ser dock bara fördelar, och kommer med stor sannolikhet att försöka göra likadant i framtiden när förutsättningarna är rätt.

– Information till företag och folk i närheten är mycket viktigt i sådana här sammanhang, berättar Daniel van Laethem, projektledare för hela ombyggnaden. Därför bjöd vi in till en träff på ett av stadens konditiorier där jag presenterade projektet, hur resultatet skulle bli och vilka störningar som skulle uppstå.

– Vi fick bra respons – de allra flesta accepterar gärna lite störningar när det ger fördelar på sikt.