2019-02-18

Projektet i Broakulla närmar sig slutet

I Emmaboda kommun ligger det lilla samhället Broakulla som sedan en tid tillbaka haft besök av oss på Svatek. Ledningarna som renoverats är totalt 625m spillvatten och 755m vattenledningen. Inom kort är entreprenaden klar och vi kan lägga ett väl utfört arbete bakom oss, som inte minst innebär att de ledningar som nu åtgärdats inte behöver någon handpåläggning på cirka 100 år. Arbetet har flutit på bra och Lars Svensson som är driftledare på kommunen är nöjd så här långt.

– Killarna är ju självgående så jag är mycket nöjd. Det har varit perioder med svår kyla som ställt till det lite, men det kan ju ingen lastas för. Jag har regelbunden avstämning med Karl-Johan på Svatek och det känns mycket bra.

Under v7 utfördes vattenprover i de nya ledningarna och dessa var utan anmärkning. Det som återstår nu är bland annat återställning av marken samt att slutbesikta projektet.