2020-04-24

Primus Line: Skarpa böjar och svåra schakt i Norge

Under veckan har Svatek varit ute på en internationell turné till vårt grannland i väster. Renoveringsobjektet denna gång var en tryckspilledning Dn315 PVC . Att valet föll på att renovera sträckan med just kevlararmerad tryckslang grundar sig på att sträckningen innehöll ett antal kraftiga böjar (45 grader), vilket för andra infodringstekniker skulle vara omöjligt att installera igenom utan punktschakter. Böjarna sammanföll även med ytor där schakt till alla medel önskades att undvikas. Vi vill tacka Olimb med Christoffer Krabbsjö i spetsen för ett väl fungerande samarbete och gott slutresultat.