2013-11-08

Prestigeorder åt MälarEnergi

Scandinavia VA-Teknik ska förnya ca 850 m vattenledning av asbestcement åt MälarEnergi. Projektet involverar både styrd borrning och relining med U-Liner.

– Det är det första projektet vi gör åt MälarEnergi så det är en viktigt order för oss, säger Börje Karlsson som är projektledare på Scandinavia VA-Teknik.

Ordern är värd drygt 2 Mkr och skall utföras nu under vintern. Det är ca 850 m vattenledning som skall förnyas. I huvudsak med U-Liner men det ingår även en del styrd borrning i projektet där vi anlitar BAB Rörtryckning som underentreprenör.