2015-03-15

”Plötsligt försvann bilen i ett hål i gatan”

Den gamla blyade gjutjärnsledningen i Hamngatan spelar en viktig roll i Simrishamns avloppsnät, men hade ställt till en hel del problem. Vid en av läckorna underminerades marken och en bil hamnade i det hål som plötsligt öppnade sig.

Men att gräva upp främsta turiststråket under sommaren för att renovera en tryckavloppsledning fanns inte på kartan. Hela Hamngatan är dessutom stensatt, och att återställa dekorativ, hantverksmässig stensättning handlar om enorma kostnader. Därför insåg man tidigt att schaktfri teknik var lösningen, och gick ut med upphandling om totalentreprenad. Att välja schaktfritt innebar också att boende och företag stördes minsta möjliga.

Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget. Det handlade dels om att utföra själva ledningsrenoveringen, men också om att bygga en provisorisk ledning under byggtiden. Jobbet genomfördes med bara fem små schaktgropar. Arbetet inleddes i november 2014 och var klart vid månadsskiftet januari/februari 2015 – allt enligt plan.