2015-06-29

Nytt specialföretag för ledningsunderhåll

Scandinavia VA-Teknik har fått ett syskon – företaget Svapipe AB. Det nya bolaget ska arbeta med ledningsunderhåll, inledningsvis luft-vatten spolning av vattenledningar samt inventering av dag- och spillvattenledningar med hjälp av rök för att hitta felkopplingar.

Etableringen blir i Mölnlycke. Svapipe kommer att ha samma typ av beställare som Scandinavia VA-teknik, vilket skapar många synergieffekter. Ett bredare tjänsteutbud gör oss dessutom till ännu intressantare alternativ för våra kunder.

Personalen består vid starten av fyra specialister på ledningsunderhåll där vissa även är delägare – Christoffer Johansson, Jan-Eric Johansson, Pontus Wennergren och Håkan Jakobsson.

Läs mer på: www.svapipe.se