2015-03-30

Nytt ramavtal med Nacka, Värmdö, Lidingö och Järfälla!

Efter offentlig upphandling som handlagts av SKL Kommentus Inköpscentral har Scandinavia VA-Teknik tilldelats ramavtal som avser ledningsförnyelse med formpassade rör. Avtalet beräknas vara värt uppemot 100 miljoner kronor och gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

– Vi har haft ett gott samarbete med dessa kommuner under lång tid, säger Rune Johansson, VD på Scandinavia VA-Teknik. Därför är avtalet ett glädjande kvitto på att vi både uppfyller kraven som leverantör och har konkurrenskraftig kostnadsnivå.

– På många sätt är avtalet också en milstolpe i företagets utveckling. Vi får nu förutsättningar att fortsätta växa, både i Stockholmregionen och resten av landet, samt att fortsätta investera i personal och utrustning.