2015-12-15

Nya höghållfasta PE-material

Alla ledningsägare på VA-området vill att ledningarna ska hålla längre. Målet är att nå en livslängd på 100 år, eller mer.

Som ett steg på vägen lanserar vi nu i samarbete med vår partner Rehau två nya produktvarianter. PE 100 RC (Resistant to Crack) har högre motståndskraft for punktbelastning, vilket t ex innebär att återfyllnad även kan göras med kantigt stenmaterial.

Dessutom introduceras ett tjockare rör med SDR 13.6, vilket ökar hållfastheten och därmed livslängden.