2019-06-20

Nu kan du avropa från Svatek och Svapipe direkt via sinfra

Vi har i dagarna skrivit ramavtal med Sinfra som sträcker sig i två år framåt med option på ytterligare två år. Detta gäller för kommuner och kommunala bolag som är anslutna till Sinfra och är vattenmedlemmar.

Svatek AB

Inom ledningsförnyelse omfattar ramavtalet:

Svapipe AB

Inom ledningsunderhåll omfattar ramavtalet:

Kontakta oss

Vill du veta mer om de tekniska och ekonomiska fördelarna som du får när du väljer våra metoder och vårt sätt att driva projekt? Välkommen att höra av dig!

Ledningsunderhåll Svapipe
Christoffer Johansson

031-72 56 142
 Ledningsförnyelse Svatek
Henrik Svensson

0470-73 01 42