2015-11-12

NSVA testar ispiggning

Under hösten testades för första gången i Sverige metoden ispiggning. Testet gjordes av NSVA i norra Billesholm, i ett område där vanlig vattenspolning inte gett tillräckligt bra resultat.

Metoden innebär att is-slurry trycks genom ledningen och drar med sig fällningar och bakterietillväxt som finns på insidan av vattenledningen. Isen samlas upp och renas efter att den använts. Ispiggning har framgångsrikt använts i bl.a. Storbritannien, Australien och Holland. Ispiggningen i Billesholm utfördes av det brittiska företaget Aqualogy.

En hel del frågor kvarstår efter testet. Ispiggning är kostsamt och har hög etableringskostnad. Därför finns behov av en jämförande studie mellan ispiggning och luft/vattenspolning.