2021-03-15

När du inte behöver hela den ursprungliga kapaciteten

När du inte behöver hela den ursprungliga kapaciteten i det gamla röret kan detta vara en metod när ni förnyar era rör. Kontinuerliga rör eller mer känd som sliplining är ett av de metodval som vi har i vår verktygslåda. I denna metodfilm så förnyar vi en 700 m lång tryckavloppsledning DN 600 med ett DN 315 PE rör .