2019-11-01

Ledningsförnyelse i Trelleborg

Under hösten har Svatek AB utfört ledningsförnyelse av ca 200m dricksvattenledning på Skenvägen i centrala Trelleborg. Ledningen ligger mitt i en villagatan och kommunen så väl som husägarna är mycket glada att detta kunde utföras med  denna teknik. Under arbetets gång anordnades en arbetsplatsvisning för beställaren, närliggande kommuner samt den lokala pressen.  Intresset var stort och många intressanta frågor diskuterades. Svatek arrangerar ofta denna typ av visningar i samband med de entreprenader som utförs och finns det intresse att delta så kontaktar ni bara Henrik på Svatek så planerar han ett intressant besök.