2014-09-26

Kranskommuner skriver ramavtal om ledningsrenovering

Nio av Göteborgs kranskommuner har gått samman och skrivit ett två-årigt ramavtal med Scandinavia VA-Teknik om renovering av tryckledningar. Avtalet avser relining med formpassade rör, samt kringarbeten. Den beräknade avropssumman är 9 miljoner per år.

Avtalet gäller Mölndals stad, Härryda kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Ale kommun, Öckerö kommun, Kungälvs kommun, Alingsås kommun och Marks kommun.


Formpassade rör viks ihop vid tillverkningen så att tvärsnittet blir mindre och röret lätt kan dras in i den ledning som ska förnyas. Därefter expanderas röret med ånga under tryck så att det fixeras mot den befintliga ledningen. Metoden kallas därför även ”close-fit”.